Kören nedlagd


Efter 22 år av glädje och sång har Chorus Nouveau upphört, med anledning av att vår körledare Magnus Ericsson på grund av sin sjukdom inte längre har möjlighet att leda oss i vår musikaliska resa.

Ett varmt tack till:

För kontakt:
Kerstin Fuhr, altikoren@gmail.com
Dan Gustafsson, gustafssonmejl@gmail.com